25.03.19 | 07:57

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος μίσθωνε κατάστημα χωρίς... μισθωτήριο
15.05.18 | 10:41

Δήμος μίσθωνε κατάστημα χωρίς... μισθωτήριο

Απίστευτα πράγματα "έφερε στο φως" ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ημερομηνία 11 Μαΐου 2018, σχετικά με απόφαση του ΔΣ Μακρακώμης για «την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης και την μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης μεταξύ της […] ήδη μισθώτριας και του […] νέου τρίτου μισθωτή για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Γραμμένης».

Στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Νικόλαος Ντίτορας, αναφέρει το εκπληκτικό: «Aπό το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων προκύπτει ότι η μισθωτική σχέση μεταξύ του Δήμου Μακρακώμης και της μισθώτριας έχει λήξει την 31-05-2011 χωρίς ανανέωση αυτής, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν συμφωνητικά μίσθωσης ή αναλυτική διακήρυξη των όρων μίσθωσης για το εκμισθούμενο ακίνητο ή άλλη σχετική απόφαση συλλογικού οργάνου που να αποδεικνύει την παράταση αυτής».

Επίσης συμπληρώνει ότι «μεταξύ της λήξεως της μισθωτικής σχέσης και της μεταβιβάσεως αυτής, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για το οποίο δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε μισθωτική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων, του Δήμου Μακρακώμης και της μισθώτριας».

Συνέπεια των παραπάνω είναι φυσικά να μην μπορεί να μεταβιβαστεί κάτι το οποίο δεν υφίσταται σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα και για αυτό ο ελεγκτής νομιμότητας προχώρησε σε ακύρωση της σχετικής απόφασης του ΔΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, λαμβάνοντας γνώση για τη συγκεκριμένη απόφαση, ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία στις 28/3 και στις 17/4/2018 προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση και ενώ ο Δήμος απέστειλε στις 10/4/18: i) το αριθμ. πρωτ. 3624/25-05-2007 Συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης του καταστήματος της Τ.Δ. Γραμμένης και ii) την υπ’ αριθμ. 640/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου, ως δεδικασμένο στην μεταβίβαση ολόκληρης της μισθωτικής σχέσης προς τρίτο.

Το παραπάνω μισθωτήριο όμως είχε διάρκεια τεσσάρων (4) ετών ήτοι, αρχής γενομένης την 01-06-2007 και λήξεως την 31-05-2011.

«Άραγε πρόκειται για τεράστιο σφάλμα της δημοτικής αρχής ή των υπηρεσιών της που δεν έστειλαν τα έγγραφα που ζήτησε η Αποκεντρωμένη; Ή το χειρότερο δεν υπάρχουν έγγραφα; Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος οφείλει να αποδείξει ότι από το 2011 έως σήμερα είτε λάμβανε μισθώματα, είτε για κάποιο λόγο είχε απαλλάξει τη μισθώτρια με σχετική απόφαση των οργάνων διοίκησης του, δηλαδή του ΔΣ, που θα πρέπει όμως επίσης να έχει περάσει από έλεγχο νομιμότητας.

Σίγουρα δεν πρόκειται για μια απλή ακυρωτική απόφαση σαν κι αυτές που έχουμε συνηθίσει στην δυτική Φθιώτιδα και σίγουρα θα απασχολήσει έντονα το συμβούλιο της Τετάρτης», διερωτάται το lamiareport που αποκάλυψε το θέμα.

Κατά της παραπάνω ακυρωτικής απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ