21.01.21 | 15:32

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμοι, Υπουργεία: Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 12 μήνες. Από σήμερα αιτήσεις - Ποιες έρχονται
08.01.21 | 09:43

Δήμοι, Υπουργεία: Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 12 μήνες. Από σήμερα αιτήσεις - Ποιες έρχονται

Προκηρύξεις Δήμων και Υπουργείων, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, και αυτές που έρχονται τις προσεχείς ημέρες, παρουσιάζει σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού στον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα του ∆ήµου ∆εσκάτης µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε αντίτιµο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2021:

 • ΔΕ Καλλιτεχνικού ∆/ντη: 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΔΕ Καθηγητής πιάνου και ανωτέρων θεωρητικών: 1 άτομο, 8 μήνες.

Αιτήσεις: 10/01 – 19/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»:

 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1 άτομο
 • ΔΕ Διοικητικού: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1
 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1
 • ΔΕ Μαγείρων: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1
 • ΥΕ Βοηθός Μαγείρων: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1
 • ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ Φαρμακοποιός: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος, 1.

Αιτήσεις: 08/01 – 18/01/2021.

 

ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ έτους 2020-2021:

 • ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-8-2021 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί ή παραταθεί (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ4ΩΡΗ), 1 άτομο.

Αιτήσεις: 11/01 – 21/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Ενίσχυση και Αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 1 άτομο.

Αιτήσεις: 08/01 – 14/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση.

Αιτήσεις: 08/01 – 14/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του «Παρακολούθηση εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου» του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Μελιδονίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση.

Αιτήσεις: 08/01 – 18/01/2021.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης:

 • ΠΕ Γεωλόγος (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων): Μία (1) θέση
 • ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (με ειδίκευση σε εργασίες διαμόρφωσης απολιθωματοφόρων θέσεων): Μία (1) θέση
 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση σε ανασκαφική: Μία (1) θέση
 • ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου): Μία (1) θέση.

Αιτήσεις: 08/01 – 14/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ