09.05.21 | 05:24

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δικαστήριο: Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων ΜΑΠ και γάλακτος σε εργαζομένους Δήμου
10.06.20 | 16:45

Δικαστήριο: Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων ΜΑΠ και γάλακτος σε εργαζομένους Δήμου

Με πρόσφατη απόφασή του το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας επιδίκασε υπέρ έξι (6) εργαζόμενων του Δήμου Μεταμόρφωσης την χρηματική αξία των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος, τα οποία ο Δήμος δεν τους είχε καταβάλει σε είδος για το έτος 2014.

Όπως παρουσιάζει, αναλυτικά, το epoli.gr το Δικαστήριο βάσισε την κρίση του στο ά. 97 του ν. 4483/2017, ενώ επιπλέον απέρριψε τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις του εναγόμενου Δήμου περί εξόφλησης του ποσού, αλλά και παραγραφής της αξίωσης των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι άπαντες οι εργαζόμενοι που προσέφυγαν ζητώντας να τους καταβληθούν το αντίτιμο Μ.Α.Π. και γάλακτος απασχολούνταν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου και με ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Εργατών Πρασίνου.

Ο δικηγόρος των εργαζομένων κ. Λάμπρος Ντουματσάς δήλωσε αποκλειστικά στο epoli.gr:

«Με την απόφαση 21/2020 του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας οι ενάγοντες εργαζόμενοι δικαιώθηκαν για το αυτονόητο, δηλαδή επιδικάστηκε υπέρ τους μετά από 6 ολόκληρα χρόνια το ποσό που αναγκάστηκαν να καταβάλουν από την τσέπη τους για τα αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας τους μέσα ατομικής προστασίας και το καθημερινό τους γάλα, τα οποία όφειλε να τους είχε παράσχει ο Δήμος.

Το πραγματικά λυπηρό αυτής της υπόθεσης είναι ότι η αυτονόητη για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων παροχή μετατράπηκε σε ζητούμενο από τον Δήμο, ο οποίος όχι μόνο δεν εκπλήρωσε έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να δαπανήσουν σημαντικά ποσά από το υστέρημά τους, αλλά επιπλέον αρνήθηκε κατ’ ουσία και ενώπιον του Δικαστηρίου αυτή καθ’ εαυτή την υποχρέωσή του, υποστηρίζοντας -ψευδώς όπως αποδείχθηκε- ότι είχε χορηγήσει σε αυτούς τα μέσα προστασίας και το γάλα.

Ας ελπίσουμε ότι η εν λόγω απόφαση θα αποτελέσει αφορμή, ώστε όλοι οι Δήμοι να εξοφλήσουν από εδώ και στο εξής -έστω σε χρήμα- τις σχετικές παρελθούσες υποχρεώσεις τους, χωρίς να αναγκάζουν τους εργαζόμενους να καταφεύγουν στα Δικαστήρια για τα αυτονόητα, αλλά κυρίως ότι στο εξής θα παρέχουν εγκαίρως σε είδος τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων τους προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων από εργατικά ατυχήματα, των οποίων όλοι έχουμε γίνει, δυστυχώς, γνώστες τα τελευταία χρόνια.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ