14.08.20 | 22:33

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δικαστήριο: Αορίστου χρόνου και επαναφορά απολυμένης συμβασιούχου Δήμου
16.07.20 | 11:51

Δικαστήριο: Αορίστου χρόνου και επαναφορά απολυμένης συμβασιούχου Δήμου

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1048/2020, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) δέχθηκε την αγωγή της εργαζόμενης – συμβασιούχου, η οποία απασχολείται στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» ως καθηγήτρια μουσικοκινητικής, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία προσέφυγε δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας της ως αορίστου χρόνου.

Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής της και το γεγονός ότι συνδέεται με το εναγόμενο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεώνοντας το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας- ΔΗΚΕΑΒ» να την απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή της ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της προσόντων.

Συνήγορος της εργαζομένης το Δικηγορικό Γραφείο «Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ