20.05.19 | 06:01

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δικαστική απόφαση για το ωράριο εργασίας και τις άδειες υπαλλήλων ΝΠΔΔ Δήμων
12.06.18 | 06:42

Δικαστική απόφαση για το ωράριο εργασίας και τις άδειες υπαλλήλων ΝΠΔΔ Δήμων

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ' ουσία την έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, για το ωράριο εργασίας και το καθεστώς αδειών υπαλλήλων καθηγητών μουσικής και χορού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΝΠΔΔ Δήμου, το Μονομελές Εφετείο Θράκης, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Ειδικότερα, οι νομικές διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 ως ειδικές, ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τη λειτουργία των μουσικών ωδείων και τους διδάσκοντες σ' αυτά και υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζομένους στους Ο.ΤΑ και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Η εξομοίωση των διδασκόντων σε ωδείο καθηγητών μουσικής, ως προς το ωράριο απασχόλησης προς τους λοιπούς εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, αντιβαίνει στο σκοπό τόσο του άρ. 14 παρ. 2 του Β.Δ. 16/1966, όσο και αυτής του άρθρου 41 στην παρ. 5 εδ. γ του Ν. 3979/2011, με την οποία καθιερώθηκε εξαίρεση από το εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών για εκείνες τις κατηγορίες εργαζομένων για τους οποίους προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις.

Για τη ρύθμιση του ωραρίου εργασίας του διδακτικού προσωπικού Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 457/1983 θα ισχύσει ό,τι και για το διδακτικό προσωπικό του Ωδείου, δηλαδή οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Β.Δ. 16/1966, στα πλαίσια αναλογικής εφαρμογής του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το κενό του Π.Δ. 457/1983 σε ζητήματα του ωραρίου εργασίας των καθηγητών και την όμοια καλλιτεχνική φύση της δραστηριότητας και απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Χορού με εκείνη του διδακτικού προσωπικού του Ωδείου, που αποτελούν υπηρεσίες του ίδιου Τμήματος Πολιτισμού.

 

Ακολουθεί η Απόφαση του Δικαστηρίου

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ