21.04.21 | 14:09

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δικαιώνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το Υπ.Α.Α.&Τ. για τη δακοκτονία
25.10.13 | 10:30

Δικαιώνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το Υπ.Α.Α.&Τ. για τη δακοκτονία

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε στο σχετικό έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Αντώνη Γιαννάκη, αναφορικά με τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στο θέμα της Δακοκτονίας, δικαιώνοντας ουσιαστικά τις θέσεις και τις παρατηρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επάνω στη ζήτημα, παραδεχόμενο τις δυσλειτουργίες και το πολύπλοκο και χρονοβόρο των διαδικασιών από τη μεταφορά του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, που κόστισαν σε μεγάλο βαθμό την καθυστέρηση έναρξης των ψεκασμών.

Αναλυτικότερα με έγγραφο που υπογράφει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου κ. Σ. Ζωγράφος, η Υπηρεσία γνωρίζει στην Περιφέρεια τα εξής:

«Η Υπηρεσία μας εισηγείται έγκαιρα, κάθε χρόνο για το επόμενο έτος, στη Δ/νση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, τις ανάγκες σε εποχιακό προσωπικό δακοκτονίας (3.666) άτομα.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όμως, κάθε χρόνο μειώνει τον αριθμό του εγκεκριμένου εποχιακού προσωπικού (εγκεκριμένος αριθμός εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας) των τελευταίων ετών.

ΕΤΟΣ   ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
2010        4.316
2011        2.014
2012        1.500
2013        1.200

Το Υπουργείο μας μπροστά στην ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση του προσωπικού που εργάζεται στο πρόγραμμα δακοκτονίας έπρεπε να προβεί σε εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν την ομαλή πορεία του προγράμματος όπως την επέκταση των εργολαβιών ψεκασμού σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες ανάμεσα σε αυτές και στη δική σας την εισαγωγή των εργολαβιών παγιδοθεσίας για πρώτη φορά σε άλλες.

Η ευθύνη εφαρμογής του προγράμματος ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες και οι διαδικασίες από το έτος 2011 με την εφαρμογή του Κλαλικράτη και τη μεταφορά του προϋπολογισμού από το Υ.Π.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών έγιναν πολύπλοκες, χρονοβόρες και δυσλειτουργικές με αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους όπως άλλωστε μας περιγράφετε και εσείς στο έγγραφό σας.
Πράγματι ο πρώτος ψεκασμός ξεκίνησε αργά στις 8 Αυγούστου. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά τέσσερις ψεκασμοί. 

Σήμερα η κατάσταση από απόψεως δακοπροσβολής έχει ως εξής: Στα περισσότερα κτήματα με χαμηλή καρποφορία το ύψος της δακοπροσβολής είναι 5,6,7 ή 8%). Αυτά που έχουν καρποφορία μεγαλύτερη από 40%, το ύψος της δακοπροσβολής είναι 1,2 ή 3%. Η θέση του Υπουργείου μας στο θέμα προγράμματος δακοκτονίας είναι η εξής:
Ο προϋπολογισμός να επιστρέψει στο Υ.Π.Α.Α.Τ.

Η προμήθεια των δακοκτόνων υλικών να πραγματοποιείται από την Γεν. Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης έτσι ώστε και έγκαιρα να πραγματοποιείται και χαμηλότερες τιμές να επιτυγχάνονται λόγω της μαζικής προμήθειας και των γνώσεων που διαθέτει η αρμόδια Υπηρεσία κοστολόγησης του εν λόγω Υπουργείου. 

Τέλος πιστεύουμε ότι όλες οι αρμοδιότητες εφαρμογής του προγράμματος πρέπει να απεμπλακούν από την Περιφέρεια και να περιέλθουν στην Π.Ε. προκειμένου οι διαδικασίες να απλουστευτούν, αφού όμως οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δ.Α.Ο.Κ. στελεχωθούν με ικανό αριθμό Γεωπόνων και Οικονομικούς υπαλλήλους, ειδικά σε μερικές Δ.Α.Ο.Κ. όπου υπάρχουν τρομερές ελλείψεις».

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντώνης Γιαννάκης από την πλευρά του, σχολιάζοντας το απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου, αφού υποστήριξε ότι η εκτίμηση του Υπουργείου σχετικά με το ύψος της δακοπροσβολής, είναι αυθαίρετη και καθαρά προσωπική, τόνισε: 

«Άποψή μας είναι ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν:

• Η έγκριση προγραμμάτων δακοκτονίας γίνουν στις αρχές της χρονιάς και όχι τον Μάρτιο του 2014.

• Η πρόσληψη προσωπικού εγκριθεί τον Ιανουάριο του 2014 και όχι τον Απρίλιο όπως έγινε φέτος.

• Η έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών γίνει τον Ιανουάριο του 2014 και όχι τον Αύγουστο.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα συνεχίσει την διεκδίκηση για καταβολή αποζημιώσεων γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από τους Τομεάρχες της δακοκτονίας, το ύψος της δακοπροσβολής είναι τέτοιο που δικαιολογεί αποζημιώσεις για τους αγρότες μας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι στη διάθεση του Υπουργείου για την καλύτερη δυνατή συνεργασία προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα στην εξαιρετικά σημαντική υπόθεση της δακοκτονίας, η ομαλή εφαρμογή της οποίας εξασφαλίζει την αγροτική παραγωγή των κατοίκων των νησιών μας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ