27.10.20 | 20:20

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » Π.Ε.Δ. » Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεθνές Συνέδριο για τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες αύριο της ΠΕΔΑ
03.10.19 | 18:09

Διεθνές Συνέδριο για τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες αύριο της ΠΕΔΑ

Διεθνές Συνέδριο της ΠΕΔΑ «Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες: Προς μία «έξυπνη» αξιοποίηση των δημόσιων πόρων για την εξασφάλιση κοινωνικής υπεραξίας», αύριο, Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Κότσικα 4 - Πεδίον του Άρεως).

Το πρόγραμμα εργασιών

9.00 - 9.30 Εγγραφές

9.30 - 10.15 Χαιρετισμοί - Το αντικείμενο και οι στόχοι του συνεδρίου

Συντονιστής: Θεόδωρος ΤΟΥΝΤΑΣ, Γενικός Διευθυντής ΠΕΔΑ

 • Γεώργιος ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
 • Βασίλειος ΚΑΝΑΡΑΣ, Στέλεχος Γενικής Δ/νσης για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις (DG GROW - G.2) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Φώτιος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) - τ. Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

10.15 - 11.30 Συνεδρία 1η: Εισαγωγή στον μηχανισμό των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων

Συντονιστής: Ειρήνη ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ, Ειδική Σύμβουλος Προέδρου ΠΕΔΑ

Εισηγητές:

 • Φωτεινή ΜΑΡΙΝΗ, Εθνική εμπειρογνώμονας Έργου BSI, «Ο μηχανισμός των κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων προμηθειών στο Ν. 4412/2016 - μία εποπτική παρουσίαση»
 • Γαβριήλ ΑΜΙΤΣΗΣ, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, «Οι κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες προμήθειες ως κρίσιμο εργαλείο για μία «έξυπνη» και στρατηγική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων»

11.30 - 11.45 Coffee Break

11.45 - 13.00 Συνεδρία 2η: Κατ' αποκλειστικότητα ανατιθέμενες συμβάσεις για την προώθηση της εργασιακής ένταξης

Συντονιστής: Γιώργος ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ, Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εισηγητές:

 • Κωνσταντίνα ΚΟΨΙΑ, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προμηθειών ΕΟΠΥΥ, «Η εφαρμογή του μηχανισμού των κατ' αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων του άρθρου 20 Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης άνω των ορίων - Διδάγματα και προκλήσεις»
 • Σωτήριος ΚΟΥΠΙΔΗΣ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚΟΙΣΠΕ), «Οι παραστάσεις του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για το καθεστώς των κατ' αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων»

Συζήτηση

13.00 - 13.45 Γεύμα

13.45 - 15.00 Συνεδρία 3η: Το ειδικό καθεστώς ανάθεσης για τις συμβάσεις με αντικείμενο κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Συντονιστής: Γαβριήλ ΑΜΙΤΣΗΣ, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εισηγητές:

 • Βασίλειος ΚΑΝΑΡΑΣ, Στέλεχος DG GROW (G.2) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Το διακύβευμα στη ρύθμιση των συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες κατά το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας»
 • Valentina CAIMI, Υπεύθυνη Έργου BSI, «Εθνικές καλές πρακτικές από Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την αξιοποίηση του ειδικού καθεστώτος για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (με έμφαση στις αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες)»
 • Μαρία ΜΑΝΔΡΑΚΗ, Μέλος 2ου Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), «Το ειδικό καθεστώς ανάθεσης των συμβάσεων με αντικείμενο κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες στο Ν. 4412/2016»
 • Δρ Μιχάλης ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέας Σμύρνης, «Η αξιοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων ως παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ανάπτυξης τοπικών στρατηγικών κοινωνικής καινοτομίας»

Συζήτηση

Coffee Break

Συνεδρία 4η: Οι δημόσιες συμβάσεις ως μοχλός προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Συντονιστής: Φωτεινή ΜΑΡΙΝΗ, Εθνική εμπειρογνώμονας Έργου BSI

Elisa YAVCHITZ, Γενική Διευθύντρια οργανισμού LES CANAUX, «Η εμπειρία της σύμπραξης με τον οργανισμό PARIS 2024 για την ενεργοποίηση κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων προμηθειών στο πλαίσιο διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού»

Αθανάσιος ΠΑΠΑΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΚΟΙΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, «Η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα ως μοχλός ενίσχυσης της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων - Η εμπειρία από τις σχετικές πρωτοβουλίες αναθετουσών αρχών στην Κέρκυρα»

Συζήτηση

Συμπεράσματα

16.15 - 16.30

 • Φωτεινή ΜΑΡΙΝΗ, Εθνική εμπειρογνώμονας Έργου BSI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ