19.09.20 | 08:26

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΦΑΙΣΤΟΥ

Τη διακοπή λειτουργίας σχολείου αποφάσισε η Δήμαρχος Φαιστού
15.10.13 | 21:04

Τη διακοπή λειτουργίας σχολείου αποφάσισε η Δήμαρχος Φαιστού

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε, χθες, από ομάδα μηχανικών του Δήμου, η Δήμαρχος Φαιστού, Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 καθώς και του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 161/Α/1998, που αφορά στην «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς.

Συγκεκριμένα, μετά από έκθεση αυτοψίας κτηρίου από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού και κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, λόγω της κατηγορίας σπουδαιότητας του κτηρίου, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή λειτουργίας του σχολείου, λόγω του σεισμού της 12/10/2013 και αναστολή λειτουργίας μέχρι έλεγχου από δευτεροβάθμια επιτροπή, που θα τεκμηριώνει όλα τα απαιτούμενα εργαστηριακά και επιστημονικά δεδομένα για τη στατικότητα και την ασφάλεια του κτηρίου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ