18.04.21 | 02:09

 

ΑΡΘΡΑ

“Νέα διαγωνιστική διαδικασία ΑΣΕΠ: Έµφαση σε γνώσεις δεξιότητες και προσωπικότητα”
27.10.20 | 09:16

Νέα διαγωνιστική  διαδικασία ΑΣΕΠ: Έµφαση σε γνώσεις δεξιότητες και προσωπικότητα

ΒΙΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΓ ΥΠΕΣ

Περισσότερα από 25 χρόνια από την ίδρυσή του και σχεδόν 20 έτη από τη συνταγματική του κατοχύρωση, το ΑΣΕΠ αλλάζει.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι να διασφαλιστεί, πέραν από την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των προσλήψεων, και η καταλληλότητα των υπαλλήλων.

Το μεγάλο αυτό εγχείρημα παρουσιάζει στο άρθρο της στα ΠΟΛΗ+ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και epoli.gr η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«O όρος “μεταρρύθμιση” χρησιμοποιείται πολλές φορές στη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να αποδώσει κάθε προσπάθεια αλλαγής και επανακαθορισμού των δεδομένων. Ωστόσο, όσες απόπειρες έγιναν στο παρελθόν για τη μεταρρύθμιση του Κράτους και στενότερα της Δημόσιας Διοίκησης, είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς αγνοούσαν τον έναν και βασικό παράγοντα που δρομολογεί και υλοποιεί τις αλλαγές: το ανθρώπινο δυναμικό.

Δε χωρεί αμφιβολία ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη για όλες τις λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς έκβασης σε όλο το φάσμα των έργων, των δράσεων και των στόχων, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων των φορέων αλλά και, εν δυνάμει, του κυβερνητικού έργου. 

Στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα καθημερινά εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για τη Δημόσια Διοίκηση και τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διοίκησης του Δημόσιου τομέα, που θα οδηγήσει σε ένα Κράτος ευέλικτο και μία Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική, στην υπηρεσία του πολίτη, με στόχο την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του. Μία στρατηγική συνεκτική, η οποία δεν αναλώνεται σε ουτοπικές υποσχέσεις αλλά επιδιώκει βήμα-βήμα να εντοπίσει όλα τα υφιστάμενα προβλήματα, να αδράξει τις ευκαιρίες που προκύπτουν και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δυναμικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Δημόσια Διοίκηση μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει είναι μικρό αλλά το δείγμα γραφής της προστιθέμενης αξίας που οι άνθρωποί μας μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφατο: η ακόμα και σήμερα εξελισσόμενη πανδημία κατέδειξε τη σπουδαιότητα του έργου του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου που ανταποκρίθηκε και συνεχίζει να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, πολλές φορές και από την πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

Η συγκεκριμένη εμπειρία, ωστόσο, εκτός της ταχύτατης αντίδρασης και ετοιμότητας του στελεχιακού μας δυναμικού κατέδειξε και κάτι που στην πλειοψηφία των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και όχι μόνο- θεωρείται εκ των ουκ άνευ: την αναγκαιότητα για έμφαση σε δεξιότητες, μακριά από τη λογική ότι όλοι κάνουμε -ή μπορούμε να κάνουμε- τα πάντα. Η εποχή αυτή παρήλθε.

Είναι κοινή παραδοχή και διαπίστωση ότι ο ν. 2190/1994 αποτελεί μία από τις  μεγαλύτερες τομές στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής γενικότερα καθώς ανέδειξε μια διαφορετική προσέγγιση και προοπτική στον τομέα των προσλήψεων. Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις του απώτερου παρελθόντος, δόμησε μια στιβαρή διαδικασία την οποία έθεσε υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, μιας ανεξάρτητης, συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής, το έργο και η παρουσία του οποίου αποτελούν, για όλους μας, εχέγγυο.

Σήμερα, με εφαλτήριο τις βαθιά εμπεδωμένες στις αντιλήψεις της κοινωνίας και ταυτισμένες με το ΑΣΕΠ έννοιες της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας αλλά και της αξιοκρατίας και με γνώμονα τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, εκσυγχρονίζουμε τον ν.2190/1994, προκειμένου να προσδώσουμε στη διαδικασία ταχύτητα και να επιτύχουμε την εφαρμογή της αρχής «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».

Η αγορά εργασίας στην οποία απευθυνόμαστε για να προσελκύσουμε τα νέα μας στελέχη αποτελείται από ανθρώπους με, συνήθως, ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά προσόντα. Φυσικά ουδείς μπορεί να ισχυρισθεί ότι οι ακαδημαϊκές επιλογές και η προϋπηρεσία του καθενός μας είναι δυνατό να ετεροκαθορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα ή την όποια πιθανότητα διορισμού σε μια δημόσια υπηρεσία. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το πραγματικό πρόβλημα στο οποίο καλούμαστε, ως εν δυνάμει εργοδότες, να απαντήσουμε: πώς θα διασφαλίσουμε την πλέον κατάλληλη επιλογή προσωπικού, την καλύτερη δυνατή στελέχωση των υπηρεσιών, τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις;

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αποστολή μας εκπληρώνεται στο βαθμό που η συνεισφορά μας στην κοινωνία έχει θετικό πρόσημο. Η σχέση μας με τον πολίτη είναι μια σχέση αιτίου-αιτιατού: όσο αποτελεσματικότερα λειτουργήσουμε εμείς τόσο πιο ουσιαστική θα καταστεί η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και τόσο πιο βελτιωμένες και ποιοτικά αναβαθμισμένες θα είναι οι παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες.

Η προσπάθειά μας είναι διττή: θέλουμε να συνδυάσουμε την ταχύτητα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι Τ.Π.Ε. με τη πληρέστερη δυνατή σκιαγράφηση του εργασιακού προφίλ του υποψηφίου. Ένας γραπτός διαγωνισμός δομημένος σε τρεις πυλώνες δοκιμασιών (γνωστικό, δεξιότητες, προσωπικότητα) θα επιτρέψει να συνθέσουμε την εικόνα του υποψηφίου αναφορικά με στοιχεία και χαρακτηριστικά που συντρέχουν στο πρόσωπό του, όπως για παράδειγμα, πώς εντάσσεται σε μια εργασιακή ομάδα, πόσο ανοιχτός είναι σε θέματα καινοτομίας και στις αλλαγές, πώς ανταποκρίνεται σε συνθήκες εργασιακής πίεσης, πώς καλείται να δώσει λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κ.ά.  

Στο σύνολό της η διαδικασία θα λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση· με αφετηρία τις ανάγκες που θα καταγράφει το σύνολο των φορέων του δημοσίου κάθε Μάιο (και θα εγκρίνονται από το υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου), θα προκηρύσσονται θέσεις και θα διεξάγεται διαγωνισμός όπου θα εξετάζονται το γνωστικό πεδίο του κάθε υποψηφίου, οι δεξιότητές του και το προφίλ τους μέσα από τεστ προσωπικότητάς τους. Με δεδομένο ότι το ΑΣΕΠ θα έχει στα χέρια του την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου για τις προσλήψεις του επόμενου έτους ήδη από τον Σεπτέμβριο ενώ τα περισσότερα των τυπικών προαπαιτουμένων (τίτλοι σπουδών κ.λπ.) θα μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά, με την ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων, θα υπάρξει χρονική σύντμηση των διαδικασιών και θα κερδηθεί πολύτιμος χρόνος τόσο για τις υπηρεσίες του Δημοσίου όσο και για τους ίδιους τους υποψηφίους, αφού θα βρίσκονται πιο γρήγορα στις θέσεις τους.

Εν κατακλείδι, με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού γίνονται απλούστερες, ορθολογικότερες, κοινωνικά δίκαιες αποτυπώνοντας στην πράξη την ισχυρή βούληση της κυβέρνησης για μία ποιοτική αλλαγή μεθόδων και νοοτροπίας στο Δημόσιο τομέα.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι το ανθρώπινο δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμή του, επιδιώκουμε την πραγμάτωση της έννοιας της μεταρρύθμισης σε ουσιαστικό επίπεδο, στην ενδυνάμωση της αδιαμφισβήτητης αξίας των ανθρώπων μας. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ταυτόχρονα επιδίωξη και δέσμευση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα να επενδύσει στους δημοσίους υπαλλήλους, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της δουλειάς τους, να συμβαδίσει με τη σύγχρονη εποχή που επιτάσσει την επικέντρωση στις δεξιότητες επενδύοντας στη στοχευμένη επιλογή προσωπικού και, τελικά, να αποτελέσει πρότυπο προωθώντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.»

 

 

Ακολουθεί το άρθρο και σε μορφή .pdf (ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ