12.05.21 | 11:17

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Άρτας και σχολείου
20.04.21 | 15:56

Διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Άρτας και σχολείου

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 173.104,00 ευρώ.

Η  δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ