13.08.20 | 06:18

 

ΑΡΘΡΑ

«Διαφάνεια και Νομιμότητα»
24.04.13 | 11:12

Διαφάνεια και Νομιμότητα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.Π.Ε.

«Πρόσφατα είχα εκφράσει δημόσια την άποψη ότι, η γραφειοκρατία πάει χέρι-χέρι με τη διαφθορά. Πράγματι, εάν μπορούσαμε να εξαλείψουμε τη διαφθορά στην Ελλάδα, η οποία κοστίζει 20 δισ. ευρώ το χρόνο και τη γραφειοκρατία που πλησιάζει το 7% του ΑΕΠ (σχεδόν 14 δισ.), τότε θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ο δημόσιος τομέας, με τις τόσες παθογένειες, χαρακτηρίζεται ως ο «μεγάλος ασθενής». Η ατιμωρησία, η έλλειψη αξιολόγησης, οργάνωσης και στοχοθεσίας, όπως και η γραφειοκρατία, αλλά και κυκλώματα, συνεπικουρούν το πελατειακό κράτος, διατηρώντας πολλές φορές τα «γρηγορόσημα» και αποτρέποντας τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων, ικανών να αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατία.

Βεβαίως, η διαφθορά δεν είναι σύμπτωμα μόνο του δημόσιου τομέα, αλλά αφορά και τον ιδιωτικό και ουσιαστικά αποτελεί ένα κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, η κοινή λογική και όχι η Τρόικα, επιτάσσει ότι όσοι υπάλληλοι κριθούν επίορκοι, πρέπει να τεθούν εκτός.

Το φαινόμενο της διαφθοράς, όμως, δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά πλήττει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, κοστίζοντας σχεδόν 120 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με έρευνα της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οργανωμένο Έγκλημα, τη Διαφθορά και το Ξέπλυμα Χρήματος. Σημειωτέον ότι, η φετινή Έκθεση για τη Διαφθορά στην Ελλάδα «μιλά» για μείωση κατά 24%.

Οφείλουμε να αναζητήσουμε τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στην άμεση και αποδεδειγμένη δικαιοσύνη και στη διασφάλιση της αμεροληψίας, ώστε να νιώθουν οι υπάλληλοι ασφαλείς ότι δεν θα εκδιωχθούν αδίκως, βάσει ψευδών ή ανυπόστατων καταγγελιών.

Πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας είναι η εφαρμογή των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση της αιρετής Περιφέρειας. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε επιδιώκουμε την άμεση εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες θωρακίζουν το θεσμό της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και διασφαλίζουν την άμεμπτη διαχείριση του δημοσίου χρήματος (για παράδειγμα, επανειλημμένα έχουμε ζητήσει την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του «Καλλικράτη» για τον Προληπτικό Έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από το Ελεγκτικό Συνέδριο). Θέλουμε, με τον προληπτικό έλεγχο, να γνωρίζει ο καλόπιστος τί μπορεί να κάνει, και να ξέρει ο κακόπιστος ότι αυτά που θέλει δεν θα μπορεί να τα κάνει (γιατί θα έχουν εκ των προτέρων κοπεί). Έτσι θα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον από την κακοδιοίκηση. Διασφαλίζεται και από την κακοδιοίκηση που γίνεται από αμέλεια ή άγνοια, και από την κακοδιοίκηση που γίνεται από δόλο…. Όλα στο φως.

Εμείς, ως Περιφέρεια Αττικής, προωθούμε τη διαφάνεια σε όλες μας τις δραστηριότητες μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

Πέραν από την υποχρέωσή μας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναρτούμε όλες τις αποφάσεις, προτάσεις, δράσεις και διαβουλεύσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Επίσης, έχουμε δημιουργήσει τον «Οδηγό του Πολίτη», όπου αναρτώνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα συναφή έγγραφα για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων.

Ήδη έχουμε δρομολογήσει δύο σημαντικά έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο τη διαμόρφωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος φιλικού για επενδύσεις, βελτιώνοντας τις διοικητικές ικανότητες της Περιφέρειας. Το πρώτο έργο αφορά στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όπου ο πολίτης ή η επιχείρηση θα μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία στα αρμόδια γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον, στοχεύουμε στη δημιουργία θυρίδας εγγράφων, ώστε να συγκεντρώνονται σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς στην Περιφέρεια Αττικής και να είναι προσβάσιμα για χρήση από τον πολίτη, καθώς και να είναι δυνατή η παραλαβή βεβαιώσεων και εγγράφων ψηφιακά, όταν δεν απαιτείται δια νόμου η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Το δεύτερο έργο σχετίζεται με την αυτοματοποίηση των μηχανογραφικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι η δημιουργία κοινής πληροφοριακής πλατφόρμας μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας, προκειμένου όλα τα απαραίτητα έγγραφα να διακινούνται ηλεκτρονικά, χωρίς τη χρονοβόρα μετακίνηση φακέλων και τις άσκοπες μετακινήσεις του ενδιαφερόμενου σε φορείς του Δημοσίου, για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών, που μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα. Θέλουμε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα, πέραν από το να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του και να ειδοποιείται αυτόματα, εάν υπάρχουν προβλήματα στα κατατεθέντα δικαιολογητικά, κατά τη διάρκεια ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προβλέπεται ο ενδιαφερόμενος να καλείται για την παραλαβή της άδειάς του από την αρμόδια Υπηρεσία, προσκομίζοντας τα πρωτότυπα έγγραφα σε περίπτωση που τα έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.

Επειδή η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην πρώτη της θητεία με την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτη», βάλλεται ως «διεφθαρμένη», ενώ παράλληλα καλείται να παραλάβει αρμοδιότητες, χωρίς τους προβλεπόμενους συνταγματικά κατοχυρωμένους πόρους, αξίζει να δούμε, χωρίς να αμφισβητούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις διαφθοράς, από πόσες Αρχές ελέγχεται η Περιφέρεια Αττικής: Υπηρεσία Εντελλομένων Υπουργείου Οικονομικών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης, Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Τακτικά Δικαστήρια, Συνήγορο του Πολίτη και από άλλες ανεξάρτητες Αρχές (για τα προσωπικά δεδομένα) και πλέον και από το Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, η δημιουργία του οποίου ουσιαστικά καταργεί την οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως είπα πρόσφατα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, θέλουμε καλύτερους ελέγχους και όχι περισσότερους ελέγχους. Είναι αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό να φορτώνουμε τις υπηρεσίες με πολλούς -αλληλοκαλυπτόμενους- ελέγχους. Ζητάμε έναν εξαντλητικό, πλήρη και επί της ουσίας έλεγχο πριν από κάθε μας δαπάνη, και όχι έναν έλεγχο που έρχεται καθυστερημένα, αφότου έχει γίνει η δαπάνη και έχει πλέον δημιουργηθεί τετελεσμένο. Το θέμα είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις και όχι μετά από χρόνια να διαπιστώνουμε μία παράβαση. Για να μην φτάνουμε σε οριζόντιες και άδικες λύσεις, που θα υφίστανται τις ίδιες συνέπειες όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά μόνο όσοι αποδεδειγμένα είναι επίορκοι ή ακατάλληλοι να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Είμαι από εκείνους που πιστεύουν πως, στη ζωή δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση, προσήλωση στο στόχο και άμεσες πρωτοβουλίες. Με ευχολόγια και σχέδια επί χάρτου, ούτε το πρόβλημα λύνεται, ούτε η κοινωνία μπορεί πλέον να πειστεί.

Διαφάνεια και νομιμότητα πρέπει να είναι το «Ευαγγέλιο» για όσους ασχολούνται με τις δημόσιες υποθέσεις. Και για τους υπαλλήλους και για τους αιρετούς».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ