18.11.19 | 05:25

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3Κ: Η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων [Έγγραφο]
17.06.19 | 10:16

3Κ: Η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων [Έγγραφο]

Έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών για τον διορισμό των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων της 3Κ και τις 8.166 μόνιμες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας ΟΤΑ.

Στα κυριότερα σημεία του εγγράφου αναγράφονται τα εξής:

1. Η πράξη διορισμού των διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής τους πρόσληψης.

2. Οι διοριζόμενοι (προσλαμβανόμενοι) πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού / πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διοριστέοι οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία κατάθεσης δικαιολογητικών στο φορέα διορισμού τους, λόγω υποβολής των πρωτοτύπων στο ΑΣΕΠ, οφείλουν οι ίδιοι να ζητήσουν τη χορήγηση αυτών με αίτησή τους προς το ΑΣΕΠ και όχι ο φορέας διορισμού.

 

Το έγγραφο

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ