23.04.18 | 06:31

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δέσμευση φορτίου 48 τόνων ιχθυάλευρων στο Τελωνείο του Πειραιά
13.04.17 | 08:37

Δέσμευση φορτίου 48 τόνων ιχθυάλευρων στο Τελωνείο του Πειραιά

Στη δέσμευση φορτίου ιχθυάλευρων (πρώτης ύλης ζωοτροφών) προέλευσης Νορβηγίας συνολικού βάρους 48.000 κιλών, προχώρησαν οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο στον χώρο του Γ΄ τελωνείου του Πειραιά, οι επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν 1.920 σάκους με ιχθυάλευρα συνολικού καθαρού βάρους 48.000 κιλών, επειδή το προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη σήμανση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ