21.01.21 | 16:48

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή η ρύθμιση για τη μετεξέλιξη του «Βοήθεια στο Σπίτι»
25.09.13 | 19:12

Στη Βουλή η ρύθμιση για τη μετεξέλιξη του Βοήθεια στο Σπίτι

Κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, από το Υπουργείο Εργασίας. 

Η συζήτηση των ρυθμίσεων οι οποίες θα ενταχθούν σε τροπολογία αναμένεται αύριο Πέμπτη.

Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών προς τους δικαιούχους μέσω τριών επιμέρους προγραμμάτων:

  • «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», που αφορά την παροχή υπηρεσιών στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.
  • «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα», που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
  • «Κατ’ οίκον Νοσηλεία», που θεσμοθετείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του προγράμματος «κατ’ οίκον Νοσηλεία», που θα εφαρμοστεί κατ’ αρχήν πιλοτικά αφορούν μεταξύ άλλων σε:

  • συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη,
  • ιατρική φροντίδα,
  • νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία,
  • οικιακή βοήθεια,
  • ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
  • μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και
  • συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κ.λπ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ETAM και της ΕΕΤΑΑ. 

Από την 1η Οκτωβρίου 2013 έως τις 31 Μαρτίου 2014 θα γίνει πλήρης καταγραφή των ωφελούμενων που εξυπηρετούνται σε κάθε δήμο.

Η διαδικασία καταγραφής, η τήρηση και η επικαιρο­ποίηση του μητρώου θα περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση.

Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και δύνανται μετά την 1η Ιουνίου 2014 να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τα Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Υγείας, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Η συνέχιση του προγράμματος στο παραπάνω πλαίσιο θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Εσωτερικών και Υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ