02.07.20 | 13:14

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή τη Δευτέρα το σ/ν για την επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο
20.06.14 | 08:27

Στη Βουλή τη Δευτέρα το σ/ν για την επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, σε δημόσια διαβούλευση, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατατίθεται στη Βουλή, προς ψήφιση, την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014.

Με το νέο σύστημα εισάγονται αξιοκρατικά εργαλεία για την ανάληψη θέσης ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση και μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Παράλληλα, όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο. 

Επίσης, οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας, όπως ακριβώς και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συνέντευξη. Η διεθνής πρακτική και η εμπειρία σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ότι μόνο με δομημένη συνέντευξη μπορούν να αξιολογηθούν τα λεγόμενα δυναμικά χαρακτηριστικά υποψηφίων προϊσταμένων.

Στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης είναι να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υπάλληλοι για κάθε συγκεκριμένη διευθυντική θέση. Να εντοπίζονται, δηλαδή, τα δυναμικά εκείνα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ