10.07.20 | 07:03

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Δημόσιοι Υπάλληλοι & Εκπαιδευτικοί [Οδηγός]
13.04.18 | 08:04

Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Δημόσιοι Υπάλληλοι & Εκπαιδευτικοί [Οδηγός]

Ξεκίνησε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν να βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2018.

Η Βραδυνή και ο δικηγόρος - ΜΔΣ Ι. Ν. Μαυρωνάς παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό με όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Πότε θα πρέπει να υποβληθούν οι παραιτήσεις, μέχρι πότε μπορείτε να ανακαλέσετε την παραίτησή σας, πότε θα πρέπει να ετοιμάσετε της αιτήσεις για την απονομή σύνταξης, και ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσετε.

Ακόμη, διαβάστε πως θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, τι ισχύει για τις πρόωρες συντάξεις, αλλά και το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων όπως αυτός προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία (Ν. 4387/2016).

 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Απρίλη, με την προθεσμία ανάκλησης της παραίτησης να ορίζεται ο ένας μήνας από την υποβολή της αίτησης.

Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν και τις αιτήσεις απονομής σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82, και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί/ασφαλιστεί μετά την 1-1-83, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010.

 

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  • Με διατάξεις 25ετίας και όρια ηλικίας Πίνακα 2.
  • Με 35ετία, 36ετία ή 37ετία, με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012.
  • Με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (μεταβατικό όριο 58 πλέον) για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.
  • Με 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (μεταβατικό όριο 55 πλέον) για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.
  • Συνταξιοδότηση ως γονέας ανηλίκου με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012 για τις μητέρες, και 2011 και 2012 για τους πατέρες.
  • Συνταξιοδότηση ως τρίτεκνος με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012 για τις μητέρες, και 2011 και 2012 για τους πατέρες.
  • 62 ηλικιακά έτη και 40 χρόνια ασφάλισης.
  • 67 ηλικιακά έτη και 15 χρόνια ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους δεν είχαν συμπληρώσει αθροιστικώς το ηλικιακό όριο, τα ελάχιστα έτη θεμελίωσης και το συνολικό απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι την 18.8.2015, έχουν αυξηθεί με το νόμο 4336/2015, και τα νέα όρια ηλικίας αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2 του παραπάνω νόμου.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που συμφέρουν λόγω του πλαφόν μείωσης 30% που έχει τεθεί στην Εθνική Σύνταξη.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σε κάθε περίπτωση, η συνταξιοδότηση διέπεται από το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που θεσπίστηκε με το Ν. 4387/2016. Ο νόμος 4387/2016 άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού σύνταξης, με αποτέλεσμα μειώσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων για τα νέα ποσά σύνταξης σε σχέση με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού.

Η σύνταξη, πλέον, είναι το άθροισμα της Εθνικής Σύνταξης (384 ευρώ με 20 χρόνια ασφάλισης), και της ανταποδοτικής, που θα προκύπτει ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του ασφαλισμένου και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν σε αυτά.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το 2002 και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του για συνταξιοδότηση. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή.

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτούνται την αναγνώριση πλασματικών ετών στρατιωτικής θητείας, σπουδών και τέκνων, για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη ή να προσαυξήσουν το τελικό ποσό αυτής.

Ο χρόνος με τον οποίο θα αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί υπολογίζεται μέχρι 31 Αυγούστου 2018, και, μέχρι τότε, λογικά θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί και όλα τα δικαιολογητικά στο φάκελό τους.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι εκπαιδευτικοί που θα παραιτηθούν, και φέτος θα λάβουν προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% των αποδοχών του τελευταίου έτους ή το 60% οι τρίτεκνοι/πολύτεκνοι.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Αίτηση του εκπαιδευτικού με την οποία ζητάει την παραίτησή του από την Υπηρεσία.

2. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα Ταμεία σε πέντε αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει, σε πέντε αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή. 

4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – να αναγράφονται, εκτός των άλλων, η οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία (κατά περίπτωση) γάμου – θανάτου συζύγου – διαζυγίου, τα παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα, άγαμα). Σε περίπτωση διαζυγίου: το διαζευκτήριο & δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.

6. Έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ (φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας, ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου, ή λογαριασμού ΔΕΚΟ όπου αναφέρεται ο προσωπικός ΑΦΜ).

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ, με πρώτο το όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου).

8. ΑΜΚΑ (φωτοτυπία κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/).

9. Α.Μ. ΙΚΑ.

10. Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α’ (για τους άνδρες).

 

Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας:

α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ, και

β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης.

Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο Ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

11. Αντίγραφα μισθολογικών μητρώων με τις κρατήσεις που γίνονταν πάνω στην κύρια σύνταξη από το σχολικό έτος 2002 μέχρι και το 2010 (τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα σχολεία όπου υπηρέτησαν τα συγκεκριμένα σχολικά έτη).

12. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά (μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, στην οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών, ή βεβαίωση φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (για ενήλικα παιδιά μέχρι και το 19ο έτος ηλικίας).

13. Δικαιολογητικά (διορισμός, ανάληψη, παραίτηση) για υπηρεσία πριν το διορισμό (αναπληρωτής, ωρομίσθιος, άλλος ασφαλιστικός οργανισμός, ιδιωτικός τομέας). Για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης (πρώτη σχέση εργασίας στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά), για το χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή στον ιδιωτικό τομέα, να προσκομίζεται, αν ήδη υπάρχει, βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή φωτοαντίγραφα της καρτέλας ενσήμων, μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, για να δηλωθεί στο ΔΑΥΚ το ακριβές χρονικό διάστημα και ο εργοδότης, καθώς τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.Τα παραπάνω δεν αφορούν τους ασφαλισμένους που έχουν έστω και μία ημέρα ασφάλισης στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι 31-12-1982, οι οποίοι, αν εξαγόρασαν προϋπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά της εξαγοράς (απόφαση, απόδειξη καταβολής του ποσού). Όσοι προτίθενται να εξαγοράσουν τη συντάξιμη υπηρεσία τους στο ΓΛΚ και στα λοιπά Ταμεία, το δηλώνουν στην αίτηση απονομής στη θέση της υπεύθυνης δήλωσης. Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού – και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011: έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών):

α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ, και

β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για το μήνα λήξης παρακράτησης.

Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη να ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο Ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

14. Έγγραφα που αφορούν στο επίδομα θέσης ευθύνης (δ/ντής Εκπ/σης, προϊστάμενος Γραφείου, προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων, σχολικός σύμβουλος, διευθυντής/υποδιευθυντής σχολείου, δ/ντής ΣΕΚ, υπεύθυνος Τομέα ΣΕΚ, δ/ντής ΕΕΕΕΚ):

1. Πράξη ανάληψης.

2. Πράξη ΠΥΣΔΕ, το διάστημα θητείας.

3. Ο αριθμός τμημάτων του σχολείου του οποίου διετέλεσε κάποιος δ/ντής (με υπεύθυνη δήλωση).

Απαιτείται διετής παραμονή στη θέση ευθύνης, ώστε να καταβληθεί το επίδομα, σύμφωνα με το ν. 4151/29-4-2014, άρθρο 3, παρ.3 (ΦΕΚ103 τ.Α’/29-4-2013).

13. Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία να δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης.

Η καταβολή της δόσης των δανείων ή η εξόφλησή τους μετά την παραίτηση του εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης του δανείου.

14. Υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, μετά ή άνευ αποδοχών – ή τις ανακοινώσεις χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας.

Σύμφωνα με το ν. 4186/17-9-2013, άρθρο 21 (ΦΕΚ193 τ. Α’/17-9-2013): «Ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας».

15. Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία 67% και άνω του ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων.

16. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΧ, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη ασφάλισης στο ΤΕΑΧ, και στην αίτηση παραίτησης που θα υποβάλουν, να ζητούν και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για το ΤΕΑΧ.

17. Τέσσερις φακέλους Α4 απλούς ταχυδρομικούς.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ