06.06.20 | 13:56

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ βγαίνουν ΝΩΡΙΤΕΡΑ σε σύνταξη οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
31.10.16 | 07:13

ΠΩΣ βγαίνουν ΝΩΡΙΤΕΡΑ σε σύνταξη οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Δύο ισχυρά πλεονεκτήματα για να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας έχουν οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι, όπως αναλύει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος» και ο δημοσιογράφος Κώστας Κατίκος και παρουσιάζει το epoli.gr, καθώς:

1. «Κλειδώνουν» την έξοδο με 25 έτη ασφάλισης έως το 2012 τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν και με πλασματικό χρόνου λόγω τέκνων.

2. Η ανηλικότητα του παιδιού δεν αναζητείται κατ’ ανάγκη μέχρι το 2012, αλλά και μετά το 2013. Αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις με τους γονείς που είχαν ανήλικο έως το 2012 και μπορούν να αποχωρήσουν από τα 52 ή στα 55 ακόμη και όσοι απέκτησαν παιδί μετά το 2013, αρκεί να είχαν την 25ετία έως το 2012.

Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» σύνταξη από τα 55 με 25ετία στο Δημόσιο με ανήλικο οποτεδήποτε

Α. Μητέρες και γονείς με ανήλικο:

1. Γυναίκες με πρόσληψη πριν από το 1983: Με ανήλικο παιδί στα 17 χρόνια υπηρεσίας τους, αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας με 24,5 χρόνια στο Δημόσιο.

2. Γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983: Χρειάζονται 25 χρόνια και ανήλικο παιδί έως το 2010. (Αναλυτικά στον Πίνακα 1 που ακολουθεί).

3. Με 25ετία το 2011 και ανήλικο παιδί που αποκτήθηκε οποτεδήποτε, δηλαδή είτε πριν από το 2011, είτε το 2012, είτε το 2013, είτε το 2016, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με χαμηλό όριο ηλικίας ισχύει και για τους δύο γονείς.

4. Με 25ετία το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε, οι γονείς στο Δημόσιο συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας των 55 ετών αν το συμπληρώνουν έως τις 18/8/2015 ή στα 56,6 αν κλείνουν τα 55 μέχρι 31/12/2015. (Αναλυτικά στον Πίνακα 2 που ακολουθεί).

Β. Γονείς με 3 παιδιά:

5. Οι μητέρες με τρία παιδιά «κλειδώνουν» τη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης έως το 2010 και αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας.

6. Οι πατέρες με τρία παιδιά, που είχαν 25ετία έως το 2010 και συμπληρωμένο το 55ο έτος πριν από τις 19/08/2015 αποχωρούν με διατάξεις «τριτέκνων». (Αναλυτικά στον Πίνακα 2 που ακολουθεί).

7. Οι γονείς με τρία παιδιά και 21 έτη υπηρεσίας το 2011 αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 και έχουν συνολικά 23 έτη. Αν τα 52 συμπληρώνονται μετά τις 19/08/2016 ακολουθούν το νέο όριο ηλικίας (55, 56,9, 58,5 κ.ο.κ.)

8. Οι τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη υπηρεσίας το 2012 και 25 συνολικά μετά το 2012 «θεμελιώνουν» δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν και το 55ο έτος. Αν τα 55 συμπληρωθούν από 19/08/2015, τα όρια ηλικίας αυξάνονται.

9. Γονείς με ανάπηρο παιδί και 25ετία έως το 2012. Αν οι προϋποθέσεις (25ετία και αναπηρία 67% και άνω) υπήρχαν έως τις 18/08/2015 αποχωρούν και οι δύο γονείς εφόσον συμπλήρωσαν μέχρι την ίδια ημερομηνία και το 50ο έτος της ηλικίας τους. Αν η αναπηρία υπήρχε πριν, αλλά το 50ο έτος συμπληρώνεται μετά τις 19/08/2015 τότε το δικαίωμα συνταξιοδότησης ισχύει μόνο για τον έναν από τους δύο γονείς και το όριο ηλικίας δεν αλλάζει, δηλαδή παραμένει στα 50.

Τα όρια ηλικίας για γονείς στο Δημόσιο

1. Μητέρες με 25 έτη έως το 2010 και γονείς με 25 έτη το 2011 (ανήλικο παιδί οποτεδήποτε) [Πίνακας 1]

Ηλικία ασφαλισμένων

Ηλικία συνταξιοδότησης

50 ή 52 έως 18/8/2015

50

50 ή 52 από 19/8/2015

55

50 ή 52 το 2016

56,9

50 ή 52 το 2017

58,5

50 ή 52 το 2018

60,2

50 ή 52 το 2019

61,1

50 ή 52 το 2020

63,7

50 ή 52 το 2021

65,3

50 ή 52 το 2022

67

2. Γονείς με 25 χρόνια το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε [Πίνακας 2]

Ηλικία ασφαλισμένων

Ηλικία συνταξιοδότησης

55 έως 18/8/2015

55

55 από 19/8/2015

56,6

55 το 2016

58

55 το 2017

59,6

55 το 2018

61

55 το 2019

62,6

55 το 2020

64

55 το 2021

65,6

55 το 2022

67

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ