09.05.21 | 05:33

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο της Ελαφονήσου
17.01.14 | 09:20

Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο της Ελαφονήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ», στο ΔΕΠΙΝ -Πελοποννήσου 2007 - 2013, προϋπολογισμού 750.000,00 €. 

Το έργο αφορά στην βελτίωση των υφιστάμενων τμημάτων της Περιφερειακής Οδού Παναγίτσας - Σίμου στην Ελαφόνησο και τη διάνοιξη ενός νέου τμήματος για τη σύνδεση των υφιστάμενων αυτών τμημάτων, συνολικού μήκους 3.8 χλμ. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η κατασκευή:

• 3.6 χλμ. ασφαλτοστρωμένων οδού.

• 130 μ. δευτερευουσών οδών (συναρμογές με υφιστάμενες οδούς).

• 4 ισόπεδοι κόμβοι, σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με τις δευτερεύουσες. Η Περιφερειακή Οδός έχει σχεδιαστεί, ώστε να ακολουθούνται πιστά τα οριζόμενα από τις Εθνικές προδιαγραφές χαρακτηριστικά όσον αφορά τις κατά μήκος και τις κατά πλάτος κλίσεις του καταστρώματος της οδού. Σε όλο το μήκος του έργου, επιλέγεται η ασφαλτόστρωση του καταστρώματος της Περιφερειακής Οδού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ