01.06.20 | 16:45

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Αύξηση των πληρωμών και των υποχρεώσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
11.11.13 | 12:35

Αύξηση των πληρωμών και των υποχρεώσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ότι, οι συνολικές πληρωμές κινούνται πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί για το εννεάμηνο του 2013.

Αύξηση παρατηρείται και στις απλήρωτες υποχρεώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 2,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 586,6 εκατ. ευρώ ή 476,6%.

Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες του ΠΔΕ, οι οποίες μέχρι τώρα εμφανίζονται στις πληρωμές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ωστόσο οι πιστώσεις για τα έργα του ΠΔΕ μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51), στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε κάθε Περιφέρεια.

Εξαιρώντας την απόκλιση των δαπανών του ΠΔΕ, η διαμορφούμενη απόκλιση περιορίζεται στο 2,4%, διότι οι πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι μεγαλύτερες από το στόχο μόνο κατά 3 εκατ. ευρώ περίπου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ