20.10.20 | 20:27

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτή είναι η επόμενη Προκήρυξη μονίμων (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ) στο Δημόσιο
23.09.20 | 13:40

Αυτή είναι η επόμενη Προκήρυξη μονίμων (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ) στο Δημόσιο

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα (επισυνάπτεται) η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Οι θέσεις

  • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): μία (1) θέση, Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
  • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).
  • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ