15.06.21 | 20:12

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτές είναι οι προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρεις με αιτήσεις από σήμερα
13.05.21 | 09:37

Αυτές είναι οι προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρεις με αιτήσεις από σήμερα

Τις Προκηρύξεις Δήμων και Περιφερειών με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, που οι αιτήσεις των υποψηφίων ξεκινούν από σήμερα, παρουσιάζει το πρωί της Πέμπτης το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών) και δύο (2) ατόμων (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών). Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Αιτήσεις: 13/05 - 26/05/2021.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:

  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ: 1 άτομο
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 3 άτομα

Αιτήσεις: 13/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» και του Υποέργου 2 «Παράρτημα για πληθυσμό Ρομά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ»:

  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου, 1 άτομο
  • ΠΕ Οικονομολόγων: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου, 1
  • ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου, 1
  • ΔΕ Διαμεσολαβητής ΡΟΜΑ και εν ελλείψει ΥΕ Διαμεσολαβητής ΡΟΜΑ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου, 1

Αιτήσεις: 13/05 - 24/05/2021.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Ο) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1 άτομο
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/08/2021, 1 άτομο

Αιτήσεις: 13/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικής-ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ άτομο και κατ’ ομάδα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:

  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 άτομο

Αιτήσεις: 13/05 - 24/05/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ