20.06.21 | 19:00

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα
11.05.21 | 09:16

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα

Τις Προκηρύξεις του Δημοσίου, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, παρουσιάζει το πρωί της Τρίτης το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021 ανά Δημοτική Ενότητα.

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο έτος αυτής κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Αιτήσεις: 11/05/2021 έως και 13/05/2021 και ώρα 15.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Μάιο έτους 2021, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Αιτήσεις: 11/05 - 14/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) υδρονομέων άρδευσης: 

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 65ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Αιτήσεις: 11/05/2021 έως και 18/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας:

  • ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας): 4 μήνες

Αιτήσεις: 11/05 - 17/05/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ενοποίηση σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Αβδήρων και Πόρων» της πράξης «Ανάδειξη συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων» για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες: 2 θέσεις

Αιτήσεις: 11/05 - 17/05/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκδόθηκε η 2Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις 301 θέσεις της ΕΛΣΤΑΤ

Πρόσληψη 115 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΟΔΑΠΠ - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ