09.05.21 | 03:49

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα
29.04.21 | 12:44

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα

Όλες οι εκπαιδευτικές κατηγορίες, ακόμη για άτομα με γνώση ανάγνωσης και γραφής, σε Προκηρύξεις Δήμων και Υπουργείων, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Μ. Πέμπτη, όπως παρουσιάζει το epoli.gr.

Συγκεκριμένα [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις],

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Πρόσληψη 8 υδρονομέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις: 29/04 - 11/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας:

  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Έως τέσσερις (4) μήνες

Αιτήσεις: 29/04 - 05/05/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση υποέργου:

  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Δυο (2) θέσεις
  • ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε οικοδομικές εργασίες επί μνημείων (μεταφορά υλικών, χειρισμός ηλεκτρικών εργαλείων): Μια (1) θέση

Αιτήσεις: 29/04 - 10/05/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

  • ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1 θέση

Αιτήσεις: 29/04 - 07/05/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1

Αιτήσεις: 29/04 - 10/05/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προς έκδοση η Προκήρυξη μόνιμων θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στα ΚΕΠ

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ