10.05.21 | 12:03

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο
11.04.21 | 10:00

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΔΕ Εισπρακτόρων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΔΕ Ναυαγοσωστών και άλλες ειδικότητες, σε Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων, που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο, Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα φορτωτή), 8 μήνες, 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 8 μήνες, 6

Αιτήσεις: 12/04 - 21/04/2021.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών:

 • ΔΕ Εισπράκτορας: 2 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμος: 2 μήνες, 3
 • ΔΕ Ναυαγοσώστης: 4 μήνες, 4
 • ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας: 2 μήνες, 5

Αιτήσεις: 12/04 - 16/04/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1 άτομο

Αιτήσεις: 12/04 - 16/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης Υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
 • ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών με εμπειρία σε έργα συντήρησης, αναβάθμισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων: Μία (1) θέση
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο: Δύο (2) θέσεις
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Τρεις (3) θέσεις

Αιτήσεις: 12/04 - 16/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

1. Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες πεδίου: 1 θέση

2. Πρόσληψη έξι (6) ΥΕ εξειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου:

 • ΥΕ Εργάτες Εξειδικευμένοι σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες με πέτρα ή σε κοπή και κατεργασία μαρμάρου: 6 θέσεις

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: 12/04 - 16/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών Υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία: 1 άτομο
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση κα ανάδειξη μνημείων: 1
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικές εργασίες: 2

Αιτήσεις: 12/04 - 16/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (φυλακτικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας και ενός (1) ΤΕ λογιστή), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις: 12/04 - 21/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ