10.05.21 | 10:16

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις του Δημοσίου που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα
21.04.21 | 09:33

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις του Δημοσίου που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα

Τις Προκηρύξεις του Δημοσίου, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου, παρουσιάζει το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Η διάρκεια της εργασίας έως και 12 μήνες, με τις Προκηρύξεις να αφορούν όλες τις Εκπαιδευτικές Κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Συγκεκριμένα, 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία πεδίου – επίβλεψης σε εκσκαφικά /ανασκαφικά έργα: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 21/04 - 27/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες:

  • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ: Μία (1) θέση
  • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ: Μία (1) θέση
  • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 21/04 - 27/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Υποέργου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων: Δύο (2) θέσεις
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: Τριάντα (30) θέσεις

Αιτήσεις: 21/04 - 27/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων: 1 θέση

Αιτήσεις: 21/04 - 27/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΝΕΑ Προκήρυξη πρόσληψης 8μηνιτων της ΔΕΗ

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ