10.05.21 | 11:56

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις του Δημοσίου που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο Δευτέρα - ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ & ΥΕ
18.04.21 | 09:55

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις του Δημοσίου που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο Δευτέρα - ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ & ΥΕ

Τις Προκηρύξεις του Δημοσίου - όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, διαφόρων ειδικοτήτων - που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο, Δευτέρα, παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση και εμπειρία σε συντήρηση λίθου (πρώην ομάδα Α’): Μία (1) θέση
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία σε συντήρηση λίθου: Μία (1) θέση
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε έργα αναστήλωσης: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 19/04 - 23/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Υποέργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
  • ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ EΡΓΑΤΩΝ με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 19/04 - 23/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών έργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 19η-11-2021, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, και πάντως όχι πέραν των οχτώ (08) μηνών ως εξής:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία: Μία (1) θέση
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.: Μία (1) θέση
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες: Δεκαπέντε (15) θέσεις

Αιτήσεις: 19/04 - 23/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

18 Προκηρύξεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ