08.03.21 | 12:45

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτές είναι οι ερχόμενες Προκηρύξεις συμβασιούχων Δήμων - Περιφερειών. Από αύριο οι αιτήσεις
19.01.21 | 15:03

Αυτές είναι οι ερχόμενες Προκηρύξεις συμβασιούχων Δήμων - Περιφερειών. Από αύριο οι αιτήσεις

Προκηρύξεις Δήμων και Περιφερειών, προσωπικού ορισμένου χρόνου, που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατεπείγουσα πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30-6-2021, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, εξαιτίας σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, από τον κορωνοϊό COVID -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (και συγκεκριμένα εννέα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τεσσάρων ατόμων ΔΕ Διοικητικού στην Υποδ/νση Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων):

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΩΟΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ): 1 άτομο
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ): 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: 2
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ: 3
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 4

Αιτήσεις: 21/01 – 25/01/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων:

 • ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t): 6 άτομα, 2 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου - γκρέϊντερ): 2 άτομα, 2 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB): 2 άτομα, 2 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου): 3 άτομα, 2 μήνες
 • ΥΕ Εργατών: 6 άτομα, 2 μήνες

Αιτήσεις: 20/01 – 26/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών):

 • ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων: 5 άτομα, 2 µήνες
 • ΔΕ Οδηγοί Γ΄ κατηγορίας: 2, 2

Αιτήσεις: 20/01 – 22/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 1 άτομο
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 1 άτομο
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1 άτομο

Αιτήσεις: 20/01 – και 25/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ