17.01.19 | 12:41

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα ακατάσχετα επιδόματα [Έγγραφο]
22.12.17 | 08:57

Αυτά είναι τα ακατάσχετα επιδόματα [Έγγραφο]

Σε συνέχεια πολλών αναφορών-καταγγελιών πολιτών πως, κατάσχονται από τραπεζικά ιδρύματα, επιδόματα και άλλα βοηθήματα λόγω οφειλών, σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης πλην της μακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των σοβαρών προβλημάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγηση προνοιακών ή άλλων «κοινωνικών» επιδομάτων και βοηθημάτων».

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία τα ανωτέρω επιδόματα/βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα.  

 

Τα ακατάσχετα επιδόματα

- επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης,

- επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ,

- επίδομα θέρμανσης,

- διατροφή ανηλίκου τέκνου.

 

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, η αποδέσμευση του συνόλου του δεσμευθέντος ποσού επιδόματος / βοηθήματος ισχύει και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώς συμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου.

 

Η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ