21.04.18 | 16:27

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Αθαν. Μπακαλέξης Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. - Το Δ.Σ.
04.01.17 | 16:12

Ο Αθαν. Μπακαλέξης Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. - Το Δ.Σ.

Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αν. Πετρόπουλου, διορίστηκαν οι Διοικητής και Υποδιοικητές και ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Ειδικότερα, Διοικητής ορίζεται ο κ. Αθ. Μπακαλέξης και Υποδιοικητές οι κ.κ. Δημ. Τσακίρης και Λ. Σέμπος.

Το Δ.Σ.

1. Μπακαλέξης Αθανάσιος, Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α., ως Πρόεδρος.

2. Τσακίρης Δημήτριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Φραγκισκάτο Γεράσιμο.

3. Σέμπος Λάμπρος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Υπερήφανο Σταμάτιο.

4. Δήμος Κουμπούρης, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παντελή Τάτση.

5. Ο Κλεισιώτης Θωμάς, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γαργάλη Κωνσταντίνο.

6. Βασίλειος Κουλούρης, προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Σακελλαρίου Ευανθία.  

7. Φραγκιά Μαρία, προϊσταμένη Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Κίτση Εριφύλη, Προϊσταμένη Τμήματος.

8. Μαυρόκωστα Ολυμπία, ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ρουσάκη Σπυρίδωνα.

9. Κυριακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Βογιατζή Πέτρο, οι οποίοι προτάθηκαν από κοινού από την ΠΟΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την ΠΟΠΟΚΠ.

Σύμφωνα με την Απόφαση όταν ο Διοικητής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. από τον Υποδιοικητή Σέμπο Λάμπρο και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού από τον Υποδιοικητή Τσακίρη Δημήτριο.

Η θητεία του Διοικητή, των Υποδιοικητών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Η απόφαση ισχύει από 1-1-2017. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ