23.01.21 | 17:19

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά Δήμου για μη καταβολή αποζημιώσεων
29.03.17 | 15:10

Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά Δήμου για μη καταβολή αποζημιώσεων

Το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις σ' αυτό θα συμπεριλαμβάνουν και ποσά - αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ακινήτων πολιτών, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού ο Δήμος, παρά το ότι, είχε δεσμεύσει τα ποσά αυτά, ουδέποτε προχώρησε στην καταβολή των στους δικαιούχους.

Η υπόθεση

Πολίτες ζήτησαν από τον «Συνήγορο του Πολίτη» να διαμεσολαβήσει για την καταβολή του ποσού των αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση, λόγω ρυμοτόμησης των ακινήτων τους, κατά την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως του Δήμου Αχαρνών.

Παρά το γεγονός ότι, είχαν γίνει οι σχετικές δεσμεύσεις των ποσών στον προϋπολογισμό του Δήμου, οι Υπηρεσίες του Δήμου καθυστερούσαν την καταβολή των αποζημιώσεων.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του Δήμου Αχαρνών, η Αρχή ενημερώθηκε για την εγγραφή πίστωσης στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου, προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιούχους τα απαιτούμενα ποσά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ