21.11.19 | 04:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Οι Πίνακες Κατάταξης των “προσωρινών” Δήμων
31.05.18 | 12:47

ΑΣΕΠ: Οι Πίνακες Κατάταξης των προσωρινών Δήμων

Σήμερα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., οι Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE), που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.

Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2  της παραγράφου 2 του  άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Οι Πίνακες κατάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ