25.08.19 | 21:00

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Οι πίνακες κατάταξης των “προσωρινών” Δήμων
20.04.18 | 12:37

ΑΣΕΠ: Οι πίνακες κατάταξης των προσωρινών Δήμων

Σήμερα, ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ, οι Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE), που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.

Το ανωτέρω προσωπικό είχε συμπεριληφθεί στους Επικαιροποιημένους Α΄ και Β΄ Πίνακες Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού που είχαν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) την 11.1.2018. 

Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του  άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ