09.07.20 | 04:34

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΣΕΠ και έκτακτες προσλήψεις συμβασιούχων: Τι ισχύει
13.08.19 | 09:23

ΑΣΕΠ και έκτακτες προσλήψεις συμβασιούχων: Τι ισχύει

Κάνοντας λόγο για «κερκόπορτα» κατάργησης του ΑΣΕΠ, με αφορμή την Τροπολογία Βορίδη, για επείγουσα πρόσληψη 50 κτηνιάτρων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, τονίζει τα ακόλουθα.

- Από το 2009, με τις διατάξεις του Νόμου 3812, προβλέπεται για όλους τους φορείς του Δημοσίου, η με απευθείας, άμεσες και συνοπτικές διαδικασίες, πρόσληψη προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (άρθρο 1, παράγραφος 2-ιε), με δύο όμως προϋποθέσεις.

  • Ότι η διάρκεια των προσλήψεων αυτών δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες, καθώς και ότι εκ των υστέρων, οι προσλήψεις αυτές θα κρίνονται από το ΑΣΕΠ ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα τους.
  • Ένας εργαζόμενος που προσλαμβάνεται για 12 μήνες θεωρείται ότι, καλύπτει όχι έκτακτες αλλά πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  • Οι προσλήψεις 12μηνης διάρκειας και μάλιστα επιστημονικού προσωπικού ήταν αποκλειστικής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ, ενώ με την προαναφερόμενη τροπολογία, το ΑΣΕΠ τώρα καταργήθηκε και από τον εκ υστέρων έλεγχο των συγκεκριμένων προσλήψεων.
  • Με τον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ 2190/1994, δεν είχαν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης Αρχής, οι προσλήψεις στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Βουλή, οι συμβάσεις έργου, καθώς και οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ