19.07.19 | 15:59

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για τη θέση Επόπτη Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
15.04.19 | 13:34

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για τη θέση Επόπτη Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1ΕΟ/2018 Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από το Α΄ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για την πλήρωση θέσης του Επόπτη Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΚΩΔ. 102).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Ε.Σ.Ε.Δ. από την Τρίτη 16-4-2019 έως και την Πέμπτη 18-4-2019 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ