28.01.20 | 05:58

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2019
12.09.19 | 13:34

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2019

Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 965/2019/ΕΣΕ/10-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΑΙΒ6Η6-ΞΔΒ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων (5ωρης ημερήσιας απασχόλησης), για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων,  για την φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων ορίζεται από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την πάροδο της 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ