05.07.20 | 13:01

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο 52: Διορισμός Δημοσίων Υπαλλήλων με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
24.02.17 | 11:05

Άρθρο 52: Διορισμός Δημοσίων Υπαλλήλων με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

Ψηφίστηκε η τροπολογία 939/18 για τον διορισμό σε θέσεις του Δημοσίου, βάσει αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, με το Άρθρο 52 ορίζεται, 

1. Για τους διοριστέους σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η σχετική απόφαση κατανομής έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης στις οικίες δικαστικές αποφάσεις. 

2. Η κατάταξη σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 ολοκληρώνεται κα χωρίς τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις για τη θέση τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού.

Το Άρθρο 52

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ