25.08.19 | 20:53

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αργία και έκπτωση αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τι ισχύει [Εγκύκλιος]
26.04.18 | 12:17

Αργία και έκπτωση αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τι ισχύει [Εγκύκλιος]

Σε συνέχεια ερωτημάτων για τη διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης, που επιβάλλονται στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 233επ του ν.3852/2010, εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας απέστειλε το Υπ. Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, αρμόδιο όργανο για τη θέση σε αργία ή την έκπτωση του αιρετού είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις αποφάσεις του να αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, «που πρέπει να εκτελούνται αμέσως και με συνέπεια».

Μόλις επιδοθεί η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, το αιρετό πρόσωπο απέχει αναγκαστικά από τα καθήκοντά του που ανατέθηκαν εξαιτίας της αιρετής ιδιότητάς του. «Σε διαφορετική περίπτωση διαπράττει αυτοτελές νέο και διωκόμενο πειθαρχικά και ποινικά παράπτωμα», επισημαίνεται.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ