25.01.20 | 15:19

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο αρδευτικό έργο Μόρνου ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
29.10.13 | 11:55

Στο αρδευτικό έργο Μόρνου ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Επίσκεψη στο Αρδευτικό Μόρνου στο Ευπάλειο του ∆ήµου ∆ωρίδος της Π.Ε. Φωκίδας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφρειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Βουρδάνος ∆ηµήτριος. 

Στην επίσκεψη, που ήταν από κοινού προγραµµατισµένη µε την Αντιπεριφερειάρχη κα. Γιώτα Γαζή της Π.Ε. Φωκίδας, συναντήθηκαν µε τον Αντιδήµαρχο ∆ωρίδος κ. Καλιαµπέτσο, τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μόρνου κ. Καραµπάρµπα και παρουσία του Γενικού ∆ιευθυντή Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρου Τσελά, του Γενικού ∆ιευθυντή Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Αναστασίου Παπαναστασίου, του ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φωκίδας κ. Γκούλτα ∆ηµητρίου και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας, ενηµερώθηκαν αναλυτικώς για τα έργα «Αρδευτικό Μόρνου» και «Αναδασµός Μόρνου». 

Στην περιοδεία που ακολούθησε επισηµάνθηκαν λεκτικά και οπτικά οι τεχνικές αδυναµίες - κακοτεχνίες όπως ακριβώς ελέχθησαν του έργου «Αρδευτικό Μόρνου», τόσο στο δίκτυο ανοικτών διωρύγων, όσο και στην Λιµνοδεξαµενή, που το καθιστούν προβληµατικό έως σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει σήµερα µε την υφιστάµενη κατάσταση. 

Ακολούθησε σύσκεψη και αποφασίστηκε επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών και συνάντηση την Πέµπτη 31/10/2013 µε την προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης κ. Αικατερίνη Συντήλα, προκειµένου να γίνει παρουσίαση των τεχνικών προβληµάτων του έργου, να βρεθούν τρόποι αντιµετώπισης και επίλυσης αυτών, ώστε το µεγάλο και αναγκαίο έργο «Αρδευτικό Μόρνου» να ολοκληρωθεί, να δοθεί σε χρήση στους αγρότες-καλλιεργητές της πεδιάδος του Μόρνου, ευελπιστώντας έτσι σε συνδυασµό µε το έργο «Αναδασµός Μόρνου» και τις νέες ιδιοκτησίες που θα προκύψουν, να δώσουν νέα πνοή και ανάπτυξη στην περιοχή αλλά και γενικότερα στην Π.Ε. Φωκίδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ