21.09.19 | 03:34

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

23 - 26 Απριλίου 2018 το 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
29.09.17 | 06:45

23 - 26 Απριλίου 2018 το 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί το 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως πληροφορείται το epoli.gr, με τη σχετική ανακοίνωση να εκδίδεται σήμερα.

Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και την από 27 Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, καλούνται οι Σύλλογοι - Μέλη της Ομοσπονδίας να λάβουν μέρος σ’ αυτό, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τον Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό.
  2. Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Το Πρόγραμμα Δράσης / Προϋπολογισμός.
  4. Την Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  5. Την Ψηφοφορία, για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τόπος, ο χώρος και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

[08:03]: Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, όπως έγραψε το epoli.gr:

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Του 46ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας και την από 27 Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

Στο 46ο Τακτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Διοικητικός Απολογισμός - Οικονομικός Απολογισμός.
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  • Πρόγραμμα Δράσης - Προϋπολογισμός.
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Πόλη και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί το 46Ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση, καθώς και το αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                               

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                          Βασίλης Πετρόπουλος»

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση και σε μορφή .pdf

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ