20.05.19 | 06:17

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αποχέτευση αποκτά ο Δήμος Σαρωνικού
12.10.18 | 10:22

Αποχέτευση αποκτά ο Δήμος Σαρωνικού

Στην 32η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου εισηγήθηκε την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά».

Στην εισήγησή του ο κ. Φιλίππου επεσήμανε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 και έχει συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 5.500.000,00 €.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του ως άνω έργου για λογαριασμό του Δήμου Σαρωνικού με χρηματοδότηση και υλοποίηση  από την Περιφέρεια Αττικής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των τελευταίων μη κατασκευασμένων τμημάτων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης συνολικού μήκους περίπου εννέα (9) χλμ, κατασκευή φρεατίων, σύνδεση με το υφιστάμενο λειτουργικό δίκτυο ακαθάρτων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στο εύρος διέλευσης των αγωγών.

Σκοπός του έργου είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να προκύψει ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο ακαθάρτων με τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Λ. Μαρκόπουλου, δεδομένου ότι από τον πρώην Δήμο Καλυβίων και την Κοινότητα Κουβαρά είχε κατασκευαστεί πλέον του 70% του δικτύου και υπολείπονται σήμερα ορισμένα μόνο τμήματα της αποχέτευσης ακαθάρτων.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από την Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού και εγκρίθηκε με την με αριθμό 144/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ