23.01.21 | 16:32

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΣΟΚ Τροπολογίας για Δημοσίους Υπαλλήλους ΔΕ
28.06.16 | 00:07

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΣΟΚ Τροπολογίας για Δημοσίους Υπαλλήλους ΔΕ

Αποσύρθηκε ως εκπρόθεσμη, η Τροπολογία, που ρύθμιζε μισθολογικό θέμα Δημοσίων Υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αναγνωρίζοντας την εμπειρία, ως τυπικό προσόν διορισμού, μετάταξης και μισθολογικής εξέλιξης.

Ειδικότερα, η Τροπολογία προέβλεπε ότι, οι υπάλληλοι που ανήκουν (λόγω μετάταξης ή διορισμού) στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να έχουν απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά κατέχουν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής Σχολής ή τον απαιτούμενο από τις σχετικές διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) της ΔΕ κατηγορίας και όχι σ’ αυτά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η κατάληξη αυτή αναμένεται να «σηκώσει θύελλες» αντιδράσεων στις τάξεις των Δημοτικών Υπαλλήλων, μιας και αποτελούσε αίτημα, πάγιας διεκδίκησης του συνδικαλιστικού τους οργάνου (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

Η επίμαχη Τροπολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ