10.07.20 | 11:52

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3K και απορριπτέοι: Σε ποιες ενέργειες μπορούν να προχωρήσουν οι υποψήφιοι
07.06.19 | 07:41

3K και απορριπτέοι: Σε ποιες ενέργειες μπορούν να προχωρήσουν οι υποψήφιοι

Σε συνέχεια του χθεσινού δημοσιεύματος του epoli.gr, στο οποίο αναφερόταν τι πρέπει να περιμένουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 3Κ/2018 που εμφανίζονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης ως επιτυχόντες της ως άνω προκήρυξης, σήμερα επανερχόμαστε στο θέμα, με έναν οδικό χάρτη ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι δεν είχαν την τύχη να δουν το όνομά τους στους οριστικούς πίνακες κατάταξης - σε συνέχεια εκατοντάδων επικοινωνιών με το epoli.gr μετεχόντων σ' αυτήν, ομαδοποιώντας τα κυριότερα εξ' αυτών.

Συγκεκριμένα,

  • Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνει ο υποψήφιος που εμφανίζεται ως απορριφθείς είναι, να επιβεβαιώσει ότι η καταμέτρηση των μορίων του είναι ορθή. Αυτό θα γίνει με τη σύγκριση των μορίων που έχει υπολογίσει το Α.Σ.Ε.Π., σε σχέση με τα μόρια που ο κάθε υποψήφιος είχε υπολογίσει κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα πρέπει να αναζητηθεί και να βρεθεί ο λόγος των αποκλίσεων.
  • Εφόσον η τυχόν απόκλιση οφείλεται σε λάθος καταμέτρηση των μορίων από πλευράς του Α.Σ.Ε.Π., πιθανότητα η οποία δεν θα πρέπει να αποκλείεται, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. αίτηση θεραπείας με την οποία θα ζητά την ορθή καταμέτρηση των μορίων του και την διόρθωση του πίνακα κατάταξης.
  • Η αίτηση θεραπείας θα πρέπει να είναι ακριβής και ορισμένη και να αναφέρει διεξοδικά τα σφάλματα της καταμέτρησης που διαμόρφωσαν εσφαλμένα τον πίνακα κατάταξης.
  • Η υποβολή αίτησης θεραπείας και η τυχόν απόρριψή της δεν αποκλείει τη μεταγενέστερη προσφυγή στα Δικαστήρια, με σκοπό την μερική ακύρωση του πίνακα κατάταξης. 
  • Εφόσον ο υποψήφιος διαπιστώσει μέσω της σύγκρισης ότι η καταμέτρηση των μορίων έχει μεν γίνει τυπικά ορθά πλην όμως εντοπίζει στην κατάταξη άλλα σφάλματα, όπως επί παραδείγματι ότι κακώς δεν προσμετρήθηκε ως ειδική εμπειρία η απασχόληση σε συγκεκριμένο φορέα και επομένως ο υποψήφιος έλαβε λιγότερα μόρια από όσα θα έπρεπε να είχε λάβει αν είχε προσμετρηθεί, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταφύγει στα Δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση του πίνακα κατάταξης, καθόσον τέτοιου είδους ζητήματα εκτιμάται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη από το Α.Σ.Ε.Π. κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας.
  • Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προσφυγής στα Δικαστήρια μπορούν να εγερθούν και ζητήματα που αφορούν στη νομιμότητα των όρων της προκήρυξης 3Κ/2018. 

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ