25.02.20 | 05:42

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Σημάντρων και Δ.Κ. Ν. Τριγλίας
12.10.16 | 09:56

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Σημάντρων και Δ.Κ. Ν. Τριγλίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου: ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ''.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν για την αποκατάσταση του ανενεργού Χ.Α.Δ.Α. αφορούν σε έκταση 27 στρ. περίπου.

Τα επί μέρους έργα περιελάμβαναν:

  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου με τη δημιουργία ήπιων κλίσεων.
  • Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
  • Έργα διευθέτησης ομβρίων.
  • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη εισόδου, κλπ.).

Η αποκατάσταση των εν λόγω ΧΑΔΑ κρίθηκε απαραίτητη, με κύριο στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Η συμβατική δαπάνη του έργου (393.242,52 €) χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Ε.Τ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ