05.06.20 | 21:23

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Απόδοση εισφορών υπέρ σύνταξης υπαλλήλων ΟΤΑ και αιρετών στον ΕΦΚΑ
25.07.17 | 18:51

Απόδοση εισφορών υπέρ σύνταξης υπαλλήλων ΟΤΑ και αιρετών στον ΕΦΚΑ

“Πήρε” ΦΕΚ, η από 01.01.2017απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), των επιβαλλομένων εισφορών υπέρ σύνταξης επί της καταβληθείσας μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εμφανίζονται στις καταστάσεις πληρωμής μισθοδοσίας, στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (Κ.Α.Ε.) 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, και 0827 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά,

0821: Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθ. 1, ν.222/75)

0822: Εισφορά 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73)

0823: Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/81)

0824: Εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο

0825: Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας

0826: Εισφορές συνταξιούχων (άρθ.20, παρ.3, ν.2084/92)

0827: Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισμούς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συντάξιμου από το Δημόσιο (ν.1405/83).

Ακολουθεί το ΦΕΚ

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ