27.02.20 | 06:24

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απλούστερη η διαδικασία για τα μικρά λιμενικά έργα
05.08.13 | 13:07

Απλούστερη η διαδικασία για τα μικρά λιμενικά έργα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για σειρά λιμενικών έργων, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Με την απόφαση αυτή, σειρά από λιμενικά απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. 

Αναλυτικότερα, το προωθούμενο για υπογραφή σχέδιο ΚΥΑ αφορά στα εξής λιμενικά έργα: 

· Μεμονωμένες προβλήτες. 
· Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών. 
· Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής. 
· Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση.  
· Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ