21.07.18 | 02:45

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγή αναπληρωτών για τη διαδικασία πρόσληψης
10.08.17 | 14:02

Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγή αναπληρωτών για τη διαδικασία πρόσληψης

Απέρριψε το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ σε πρότυπη δίκη την προσφυγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που ζητούσαν τη μη τήρηση των αξιολογικών πινάκων, όπως αυτοί επικυρώνονται από το ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές ζητούσαν την κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες διορίστηκαν οι συνάδελφοί τους και να εφαρμοστούν άμεσα και για την πρόσληψη αναπληρωτών οι κανόνες που ισχύουν για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι ΥΑ εφαρμόζονται μέχρι και τη σχολική χρονιά 2018 - 2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ