21.04.21 | 14:59

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η απάντηση της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου για το δρόμο Βατερών - Σταυρού
06.11.13 | 09:33

Η απάντηση της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου για το δρόμο Βατερών - Σταυρού

Με αφορμή την ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου, Βασίλη Τεντόμα, για την αποκατάσταση των ζημιών του δρόμου Βατερών - Σταυρού, από τις πλημμύρες της 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σημειώνει τα παρακάτω:

1. Αμέσως μετά τις πλημμύρες έγινε αυτοψία από Τεχνικούς υπαλλήλους για την εκτίμηση των ζημιών, για όλο το νησί της Λέσβου και υποβλήθηκαν σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από υπηρεσιακά σημειώματα και φωτογραφική τεκμηρίωση, όχι μόνο στο υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στο Υπουργείο Μεταφορών – Υποδομών και Δικτύων. Τα αιτήματα αυτά πέραν της υπηρεσιακής οδού (ταχυδρομείο - FAX) παραδόθηκαν και ιδιοχείρως από τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου στους αντίστοιχους Υπουργούς, στους οποίους και αναλυτικά εξέθεσε το όλο θέμα και επισήμανε την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης των εργασιών αποκατάστασης.

2. Οι συνεχείς και έντονες παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη είχαν σαν αποτέλεσμα την χρηματοδότηση της Περιφέρειας κατά € 500.000,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών (27-12-2013) και κατά € 500.000,00 από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (3-1-2013).

3. Παράλληλα με τις προαναφερόμενες κινήσεις, αμέσως μετά τις πλημμύρες αλλά και πριν ακόμα ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, τα μηχανήματα της Περιφέρειας αποκατέστησαν την κυκλοφορία στο οδικό τμήμα Βατερών – Σταυρού – Αμπελικού. Η άμεση αυτή αποκατάσταση επέτρεψε την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων, αφού παρά τη μεγάλη προσέλκυση επισκεπτών το καλοκαίρι δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. 

4. Αμέσως μετά την χρηματοδότηση από το Υπ. Εσωτερικών, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, ξεκίνησαν από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, οι εργασίες αποκατάστασης των χειμάρρων, περιλαμβανομένου και αυτού του Σταυρού, αλλά και των υπόλοιπων δρόμων που είχαν υποστεί ζημιές. Σημειώνουμε ότι οι εργασίες αυτές δρομολογήθηκαν με την πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (9/1/2013) και συγκεκριμένα με την αριθμ. 2/2013 Απόφασή της (η αριθμ 1 αφορούσε τον ορισμό Αντιπροέδρου). Παράλληλα δρομολογήθηκαν εργασίες αποκατάστασης με αντίστοιχες δημοπρατήσεις έργων, από τη ΔΤΕ ΠΕ Λέσβου, με επιλογή των πιο επικίνδυνων περιπτώσεων όπως της 1ης Επαρχιακής Οδού, του δρόμου προς Αμπελικό, των ανατραπέντων τοιχείων αντιστήριξης οδών κλπ. και στα πλαίσια βέβαια των πιστώσεων που είχαν διατεθεί.

5. Είναι προφανές ότι το κόστος αποκατάστασης όλων των ζημιών, ειδικά δε αυτών του δρόμου Βατερών – Σταυρού, υπερβαίνει κατά πολύ τις πιστώσεις του € 1.000.000,00 που διατέθηκαν. Για το λόγο αυτόν και με δεδομένη την Οικονομική Κρίση η Περιφερειακή Αρχή κινήθηκε διεκδικητικά, πέραν άλλων και μέσω και της ΕΝ.Π.Ε. στα πλαίσια του καθορισμού κονδυλίων αποκατάστασης ζημιών και συντήρησης του οδικού δικτύου, αφού οι ελάχιστες επιχορηγήσεις από ΚΑΠ μόλις και μετά βίας αρκούν για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Μεγάλο μέρος των πιστώσεων που θα διατεθούν για συντήρηση του οδικού δικτύου, θα καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων πλήρους αποκατάστασης του δρόμου Βατερών – Σταυρού, που σημειώνεται ότι πρόκειται για σοβαρές παρεμβάσεις αφού απαιτούν, πέραν άλλων, προστασία της οδού τόσο από τα όμβρια όσο και από τη δράση των κυμάτων.

6. Ο Ηλεκτροφωτισμός αλλά και η αποκατάσταση των αντίστοιχων βλαβών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας (Δημοτικός).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ