14.07.20 | 20:25

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Άνοιξαν” θέσεις εργασίας σε 15 Δήμους της Χώρας – 254 προσλήψεις [Προκηρύξεις]
27.05.20 | 08:46

Άνοιξαν θέσεις εργασίας σε 15 Δήμους της Χώρας – 254 προσλήψεις [Προκηρύξεις]

Αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για άρδευση, πυροπροστασία κ.ά. και πρόσληψη πολυάριθμων συμβασιούχων, σύμφωνα με νέες προκηρύξεις Δήμων.

Συγκεκριμένα,

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020, δύο ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη     

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον τομέα καθαριότητας και συγκεκριμένα για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη     

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) εργατών/εργατριών γενικών καθηκόντων με τετράμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αρριανών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη 

 

 • ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020 ανά Δημοτική Ενότητα.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

 • ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρεις (03) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας του Δήμου, έτους 2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη     

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

Πρόσληψη εβδομήντα (70) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεων του Δήμου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη     

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλευτικού Δημοτικού Πολυιατρείου Κω, που εδρεύει στην Κω, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη     

 

 • ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (05) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, που θα απασχοληθούν με τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων, των αύλειων χώρων αυτών, καθώς και των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

 

 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για τη συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19, διαρκείας τριών (3) μηνών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

 

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Ναυπλιέων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

 

 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, τρία (3) άτομα, για την κάλυψη αναγκών στην Καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

 

 • ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως και 13/09/2020 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

 

 • ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων, για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 30-9-2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

 

 • ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (08) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη       

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ