19.04.21 | 23:54

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Άνοιξαν” οι θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ έως και 24 μήνες σε Δημόσιο - Αυτοδιοίκηση
24.02.21 | 09:21

Άνοιξαν οι θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ έως και 24 μήνες σε Δημόσιο - Αυτοδιοίκηση

Ευκαιρίες εργασίας, όλων των Εκπαιδευτικών Κατηγοριών και για χρονικό διάστημα ορισμένου χρόνου έως και 24 μήνες, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημοσίου, παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Πάρνωνας α.ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α.

1. Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς, έως το έτος 2021», και ειδικότερα για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Οικισμού Γέφυρας Μονεμβασιάς», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 2 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου εφόσον απαιτηθεί.

 • Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.

2. Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, ήτοι έως 31.12.2022, και δυνατότητα παράτασης εφόσον η Πράξη παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού

Αιτήσεις και στις 2 Προκηρύξεις έως και 04/03/2021.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση του υποέργου 2 «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, στο Αχίλλειο» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ “ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)»:

 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων: Πέντε (5) θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση Τρεις (3) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων: Πέντε (5) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στη συντήρηση μεταλλικών στοιχείων: Δυο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 24/02 – 02/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας στην Απόλπαινα Λευκάδας» της ομώνυμης Πράξης, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης

Αιτήσεις έως 01/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου:

 • ΠΕ Πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 24/02 – 02/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 25 άτομα
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων κι Έργων Τέχνης (Ομάδα Α): 2
 • ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων: 2
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης: 2
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 100

Αιτήσεις: 24/02 – 02/03/2021.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Μία θέση ΠΕ Ιατρού Παιδίατρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π.

2. Μία θέση ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής του Ι.Υ.Π.

3. Μία θέση Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα ή Χημικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο)για την Δ/νση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας (ΕΚΛ) του Ι.Υ.Π.

Αιτήσεις και στις 3 Προκηρύξεις έως και 12/03/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Εργασία στο Δημόσιο: ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων

Σχολικές καθαρίστριες, εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις Δήμων

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

Πάρνωνας α.ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. 1 | Προβολή/κατέβασμα
Πάρνωνας α.ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 3 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ