13.07.20 | 09:05

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αναθεωρημένοι Πίνακες 3Κ: Τα “πάνω – κάτω” και στους ΠΕ [ΦΕΚ - Ονόματα]
11.12.19 | 14:09

Αναθεωρημένοι Πίνακες 3Κ: Τα πάνω – κάτω και στους ΠΕ [ΦΕΚ - Ονόματα]

Μετά απ’ αυτούς των Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε, η 1354/25.11.2019 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία ανακαλείται εν μέρει, η αριθμ. 621/3.6.2019 κυρωτική απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. και τροποποιείται ο πίνακας διοριστέων/προσληπτέων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (Φ.Ε.Κ. 4/02.02.2018, 9/09.02.2018, 10/16.2.2018 και 12/06.03.2018, τ. Α.Σ.Ε.Π.) που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1051/τ. Γ΄/10.6.2019 και ειδικότερα, η διαγραφή από τον αρχικό πίνακα, υποψηφίων.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ